Knowledge
คู่มืออบรมโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ (SOS+)
Mar 20

sos-01.jpg

คู่มืออบรมโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ (SOS+)

- จังหวัดกรุงเทพฯ -

    วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

        การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนการค้าและผู้เชี่ยวชาญจาก e-marketplace จากทั่วโลก 

          - Thaitrade.com (ไทย)

          - Bagan (เมียนมา)

          - Tmall.com (จีน)

          - Shop JJ (สิงคโปร์)

          - GoSoko (แอฟริกา)

    วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

        การเสวนาในหัวข้อเตรียมความพร้อมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกไปตลาดจีนและสิงคโปร์

          - เรื่องพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ Thaitrade.com ของผู้เข้าชมเว็บจากตลาดจีนและสิงคโปร์

          - เรื่องสินค้ายอดนิยมที่ผู้นำเข้าจากตลาดจีนและสิงคโปร์ได้ร่วมจับคุ่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ

          - เรื่องการทำหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการส่งออก

          - เรื่องข้อแนะนำในการแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกและภาษีนำเข้าในตลาดจีนและสิงคโปร์

    วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

         การเสวนาในหัวข้อเตรียมความพร้อมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกไปตลาดอเมริกาและเมียนมา

          - เรื่องพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ Thaitrade.com ของผู้เข้าชมเว็บจากตลาดอเมริกาและเมียนมา

          - เรื่องสินค้ายอดนิยมที่ผู้นำเข้าจากตลาดอเมริกาและเมียนมาได้ร่วมจับคุ่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ

          - เรื่องการทำหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการส่งออก

          - เรื่องข้อแนะนำในการแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกและภาษีนำเข้าในตลาดอเมริกาและเมียนมา

          - บรรยายพิเศษ หัวข้อ "เจาะตลาดออนไลน์แดนลุงแซมกับ Amazon"

    วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

           การเสวนาในหัวข้อเตรียมความพร้อมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกไปตลาดภูมิภาคแอฟริกา

          - เรื่องพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ Thaitrade.com ของผู้เข้าชมเว็บจากตลาดภูมิภาคแอฟริกา

          เรื่องสินค้ายอดนิยมที่ผู้นำเข้าจากตลาดภูมิภาคแอฟริกาได้ร่วมจับคุ่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ

          - เรื่องการทำหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการส่งออก

          - เรื่องข้อแนะนำในการแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกและภาษีนำเข้าในตลาดภูมิภาคแอฟริกา

          - บรรยายพิเศษ หัวข้อ "เจาะตลาดออนไลน์แอฟริกากับ Gosoko"

- จังหวัดเชียงใหม่ -

    วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

           การเสวนาในหัวข้อเตรียมความพร้อมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกไปตลาดจีนและอเมริกา

          - เรื่องพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ Thaitrade.com ของผู้เข้าชมเว็บจากตลาดจีนและอเมริกา

          เรื่องสินค้ายอดนิยมที่ผู้นำเข้าจากตลาดจีนและอเมริกาได้ร่วมจับคุ่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ

          - เรื่องข้อแนะนำในการแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกและภาษีนำเข้าในตลาดจีนและอเมริกา

          - B2C ขายในประเทศจีน ในเครือ Alibaba Group

          - บรรยายพิเศษ จาก eBay

Download
Don’t have any Download Media.

Back